Your acceptance of these terms


BETINGELSER ONLINE KURS


SERVICEVILKÅR


Ved å kjøpe programmet nettbaserte kurs fra Elena Artamonovas Online skole ENK godtar du følgende juridiske vilkår uten endring, og du anerkjenner å ha lest dem:


TILGANG TIL KURSET


Kursene inkluderer kursinnhold, skriftlig innhold, innspilte videoer og / eller lydinnhold, live og / eller forhåndsinnspilte samtaler og / eller diskusjoner i kursrelaterte forum (samlet kalt “kursmateriale”).

Kurset og kursmaterialet kan bare åpnes av deg – den enkelte som er dokumentert kunde hos Elena Artamonovas Online Skole ENK. Du godtar at kurset og kursmaterialet, inkludert eventuelle brukernavn eller passord, kun må brukes av deg som tillatt her og måikke selges eller distribueres uten Elena Artamonovas Online Skole ENK uttrykkelige skriftlige samtykke.

Din adgang til kurset kan bli tilbakekalt på grunn av manglende overholdelse av disse vilkårene for bruk eller for ikke å foreta rettidig og full betaling til Elena Artamonovas Online Skole ENK for kjøp av kurset.


Å SKAPE EN KONTO


For å få tilgang til kurset, kan du bli bedt om å gi opplysninger om deg selv, inkludert ditt navn, e-postadresse, brukernavn og passord og annen personlig informasjon. Du aksepterer at informasjonen du oppgir alltid vil være nøyaktig, korrekt og oppdatert.


VÅR INTELLEKTUELLE EIENDOM


Du godtar at kurset og kursmaterialet inneholder informasjon som eies av Elena Artamonovas Online Skole ENK og er beskyttet av opphavsrett. Du aksepterer å ikke bruke kurset eller kursmaterialet på en måte som utgjør en overtredelse av Elena Artamonovas Online Skole ENK rettigheter eller som ikke er autorisert av Elena Artamonovas Online Skole ENK. Bruken og deling av Elena Artamonovas kurs og kursmateriale, på en måte som ikke er akseptert, er strengt forbudt og krenker Elena Drøms rettigheter og kan utsette deg for søksmål for brudd på Elena Artamonovas immaterielle rettigheter.

Selskapet gir deg en personlig brukertilgang til kurset og kursmaterialet til din egen personlige og ikke-kommersielle bruk. Med mindre annet er oppgitt, bekrefter du og aksepterer at du ikke har rett til å modifisere, redigere, kopiere, selge, distribuere, duplisere, lease, reprodusere, endre, forbedre eller på noen måte utnytte noe av kurset eller kursmaterialet på noen måte eller medium (inkludert via e-post eller andre elektroniske midler). Du skal ikke fjerne noen forfatterbetegnelse fra noen deler av kurset og kursmaterialet.


BETALING AV KURSET


Du samtykker i åforeta rettidig og full betaling til Elena Artamonovas Online Skole ENK for kurset (uansett om du valgte åbetale kurset i sin helhet eller med en betalingsplan).

Du autoriserer Elena Artamonovas Online Skole ENK til automatisk åtrekke kredittkortet på filen for alle kursbalanser som du skylder, og du samtykker i å holde denne informasjonen oppdatert. Hvis noen betaling er utilstrekkelig eller blir avvist av en eller annen grunn, kan Elena Artamonova tilbakekalle tilgangen til kurset og fremtidige beløp som forfaller til betaling forfaller da i sin helhet.


ANGRERETT


Du har 10 dagers angrerett fra kjøpsdato.


TILGANG TIL KURS/KURSMATERIALET


Du beholder tilgangen til kursene/kursmaterialet i 6 måneder.


KUNDESERVICE


E-poststøtte til kurset vil være tilgjengelig på elena@klardroem.com


KUNDETILBAKEMELDINGER


Med din tillatelse er du enig i at Elena Artamonovas Online Skole ENK har rett til åbruke dine tilbakemelding, enten i form av e-post, undersøkelser, kommentarer, diskusjoner i kursrelaterte forum, samtaler, videosamtaler eller annet, med det formål åmarkedsføre eller fremme kurset.


LOVGIVENDE FORMÅL


For å få tilgang til eller bruke kurset må du være minst atten (18) år gammel og ha den nødvendige makt og myndighet til å inngå disse vilkårene for bruk. Du kan bare bruke kurset for lovlige og legitime formål. Du samtykker i åvære økonomisk ansvarlig for alle kjøp som er gjort av deg. Du skal ikke legge inn eller overføre noe materiale som bryter eller krenker andres rettigheter, eller som er truende, fornærmende, ærekrenkende, forringende, uanstendig eller på annen måte anstøtende eller strider mot norsk lov.


REFUSJON AV TJENESTE


Vi forbeholder oss retten til å nekte tilgang til kurset og kursmaterialet til enhver person, uten forpliktelse til å tildele grunn til ågjøre det. Vi kan til enhver tid endre eller avbryte ethvert aspekt eller trekk ved kurset, forutsatt at vi oppfyller vårt tidligere ansvar til deg basert pågodkjenning av betalingen.

Vi forbeholder oss retten til umiddelbart å fjerne deg fra kurset uten tilbakebetaling dersom du bryter disse vilkårene.


FEIL, UNØYAKTIGHETER OG MANGLER


Informasjon gitt om eller i kurset eller kursmaterialet kan endres. Elena Artamonova gir ingen garanti for at informasjonen, uavhengig av kilden, er nøyaktig, fullstendig, pålitelig, gjeldende eller feilfri. Elena Artamonovas Online Skole ENK frasier seg ethvert ansvar for unøyaktighet, feil eller ufullstendighet i kurset eller i kursmaterialet.


FORHOLDET MELLOM PARTENE


Du godtar at Elena Artamonovas Online Skole ENK opptrer som en uavhengig entreprenør, og at det ikke opprettes et partnerskap eller et joint venture mellom oss.


ANSVARSFRASKRIVELSE


Ved å kjøpe kurset aksepterer du, du aksepterer og forstår at du selv er fullt ut ansvarlig for din egen fremgang og dine resultater. Elena Artamonovas Online Skole ENK garanterer ikke at du får noen resultater ved hjelp av noen av våre forskrifter og anbefalinger, og ingenting i kurset vårt er et løfte eller garanti for slike resultater.

Du er ogsåselv ansvarlig for å ha kontakt med din forening, følge instrukser og lover gitt deg av denne og norsk lov.


TREDJEPARTS RESSURSER


Kurset eller kursmaterialet kan inneholde linker til tredjeparts nettsteder og ressurser. Du erkjenner og godtar at vi ikke er ansvarlige for tilgjengeligheten, nøyaktigheten, innholdet eller retningslinjene til tredjeparts nettsteder eller ressurser. Lenker til slike nettsteder eller ressurser innebærer ikke noen tilknytning til Elena Artamonovas Online Skole ENK. Du erkjenner ansvaret for og antar all risiko som oppstår som følge av din bruk av slike nettsteder eller ressurser.


ANSVARSBEGRENSNING


Du er enig i at Elena Artamonovas Online Skole ENK ikke under noen omstendigheter er ansvarlig for eventuelle indirekte, spesielle, følgeskader eller straffbare skader (inkludert tapt fortjeneste) som oppstår. Elena Artamonovas Online Skole ENK’ s ansvar vil under ingen omstendigheter overstige prisen kunden faktisk betalte til Elena Artamonovas Online skole ENK for kurset.


ENDRE VILKÅR


Vi forbeholder oss retten til å oppdatere vilkårene for bruk når som helst. Slike endringer er effektive umiddelbart ved at vi legger inn de nye vilkårene for bruk av dette kurset på nettsiden vår. Eventuell bruk av kurset av deg etter at en endring er gjort betyr at du godtar disse endringene.


EFFEKTEN AV OVERSKRIFTENE


Emneoverskriftene i avsnittene i vilkårene for bruk er kun inkludert for enkelhets skyld og skal ikke påvirke fortolkning av noen av bestemmelsene.


VÅR PERSONVERNPOLICY


Vennligst se vår personvernerklæring https://elenaart05.systeme.io/3bb4745f

Oppdatert dato: September 2022


Powered by